Gouden weken

Aan het begin van het schooljaar staat de groepsvorming centraal in de ‘Gouden Weken’. Er wordt in alle groepen met elkaar gesproken over de omgang met elkaar en in elke groep worden samen afspraken gemaakt die worden vastgelegd en nageleefd. De nadruk ligt in deze weken op kennismaken, samenwerken, respect en begrip vanuit een open communicatie. We leren luisteren naar elkaar zonder te oordelen en hebben aandacht voor verschillende opvattingen.

In het schooljaar 2018-2019 staat in de ‘Gouden Weken’ een schoolproject met als thema ‘vriendschap in alle landen’ centraal.  In deze ‘Gouden Weken’ vragen we bijzondere aandacht voor het kansarme kind. We zetten ons in om  de Stichting Kansarme Kinderen Nederland een financiële bijdrage te kunnen geven. Na de gouden weken is er op onze school blijvende aandacht voor een veilig schoolklimaat en zullen we in alle klassen regelmatig met elkaar terugkomen op dat wat we in de eerste weken hebben geleerd.

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail