MAAND ARCHIEF

Identiteit

Basisschool Holthuizen is een afspiegeling van de samenleving en van de wijk waarin de school staat. We streven naar eigenheid en openheid. De school stimuleert kinderen om hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. We besteden aandacht aan verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, omdat we onze kinderen willen voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving, waarin we allemaal ons steentje bij kunnen dragen en waarin een ieder wordt uitgedaagd om elkaar te blijven ontmoeten. We hebben aandacht voor drie belangrijke domeinen van burgerschapsvorming, te weten: democratie, participatie en identiteit.

Ons Motto:

“Samen werken aan Samenwerken”

In onze school vinden wij een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten en extern betrokkenen heel belangrijk. Hierbij gaan we uit van gelijkwaardigheid. We werken nauw samen met het team van bs. Dr. Ariëns. We leren van elkaar, delen onze expertise en zien kansen en mogelijkheden om onze samenwerking verder vorm te geven in één mooie onderwijsvoorziening in onze wijk.

We vertrouwen erop dat we ook in de komende jaren, onze krachten kunnen bundelen en ons motto ‘samen werken aan samenwerken’ zichtbaar kunnen maken in onze school. Dat alles vanuit een gezamenlijk belang: Een gelukkig kind dat zich in een moderne onderwijsvoorziening goed kan ontwikkelen met andere kinderen uit de wijk.

Waar mensen samenwerken gaat ook wel eens iets niet naar wens. Misschien ervaart u soms onvoldoende begrip of had u andere verwachtingen. We nodigen u van harte uit om dit  bespreekbaar te maken, zodat de ontevredenheid of de teleurstelling geen eigen leven gaat leiden.