MAAND ARCHIEF

Groep 8a

 Groter, klik op de foto!

Leerkracht: 

 

Klassenouders: Kitty Freriks en Martine ter Huurne


Voorlopige Informatie over groep 8

In groep 8 zijn er een aantal specifieke projecten, excursies, toetsen en andere zaken die bij dit leerjaar horen. Daarnaast wordt er van de leerlingen een steeds grotere zelfstandigheid verwacht. In deze brief wordt U hierover verder geïnformeerd.

Enkele algemene punten:

 • Kijk ook voor algemene informatie bij Groepen..
  • Gym: Woensdagmiddag van 13.30 uur-14.15 uur
  • Gym: Vrijdagmiddag van 12.45 uur tot 13.30 uur

Gesprekken

Alle gesprekken, het hele jaar, zullen direct na schooltijd plaatsvinden. De intekenlijsten zullen ongeveer twee weken voor aanvang hangen bij de klaslokalen. Hiervoor kunt u uzelf inschrijven.

 • September: De kennismakingsgesprekken met ouder en kind. We verwachten alle kinderen met hun ouder(s)/verzorgers.
 • November: Voortgangsgesprek: U bent welkom voor een gesprek samen met uw kind.
 • Februari: We gaan met de ouders en kind in gesprek over het welbevinden, het rapport en de cito gegevens. Hier bespreken we ook de verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. We verwachten alle kinderen met hun ouder(s)/verzorgers.

Thuis oefenen

 • Het blijft altijd belangrijk dat er gelezen wordt thuis (voorlezen, maar ook hardop samen met een

         ouder/verzorger)

 • Het jeugdjournaal en Klokhuis zijn goede programma’s. Hier leren de kinderen veel van, vooral met

         betrekking tot woordenschat en algemene kennis.

 • Enkele tips (en natuurlijk zijn er geweldige apps):

         Spelling – www.spellingoefenen.nl

         Er worden wekelijks nieuwe woorden toegevoegd die de leerlingen ook op school aangeboden    krijgen.

         De leerlingen hebben allemaal de gebruikersnaam en het wachtwoord van het schoolaccount.

Typisch groep 8

 • We gaan met Snappet werken: rekenen, taal en spelling. De leerlingen verwerken niet meer via een boek en een schrift, maar via een tablet en een schrift.
 • We nemen deel aan het bomenproject van het IVN, we nemen deel aan het project groepsdruk en vuurwerk van bureau Halt. Ze komen in de klas een presentatie hierover geven.
 • Verder kunnen de kinderen hun sportieve talenten laten zien tijdens de sportdag, het basketbal-, voetbal- en handbaltoernooi.
 • Tevens zullen ze dit schooljaar kinderpostzegels gaan verkopen.
 • In het kader van cultuurvorming hebben we een voorstelling in de Kappen.
 • 3 t/m 5 juni gaan we op kamp naar Ameland.
 • Op 7 juli voert groep 8 de eindmusical op.
 • Op 8 juli worden ze ’s middags om half 2 uitgekruid, waarna ze kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

 Boekbespreking en spreekbeurt

 • Voor de spreekbeurt leren de leerlingen informatie te zoeken in boeken en op internet. Ook leren ze de grondbeginselen van tekstverwerken en het presenteren m.b.v. PowerPoint of Prezi.

Wanneer het werkstuk klaar is, kan het worden opgeslagen op een usb-stick of via de mail verzonden      naar de juf. Het werkstuk moet voor de kerstvakantie ingeleverd zijn, daarna gaan we de data plannen voor de presentaties.

 • Na de kerstvakantie ontvangen de leerlingen informatie over het maken van een boekbespreking. Voor de boekbespreking lezen de kinderen in de klas een fragment voor uit een door hen gekozen boek. Tevens vertellen ze iets over de schrijver en geven ze een samenvatting van het verhaal. Wanneer het werkstuk klaar is, kan het worden opgeslagen op een usb-stick of via de mail verzonden naar meneer.

Aan de hand van bepaalde criteria wordt elk kind beoordeeld.

Cito’s en eindcito

 • In november, voor de eerste 10 minuten gesprekken, nemen we een proefcito af van afgelopen jaar, dit om te kijken op welk niveau uw kind dan zit. Dit gebruiken we in het gesprek voor het voorlopige advies.
 • In groep 8 wordt er alleen in januari/februari citotoetsen afgenomen. Die resultaten worden besproken tijdens de adviesgesprekken in februari/maart.
 • In de week van 20 april volgt dan de eindtoets voor uw kind. De adviesgesprekken zijn dan al geweest.

Huiswerk

In groep 8 laten we de kinderen alvast wennen aan het maken van huiswerk thuis. Voor veel kinderen is het moeilijk als ze op het voortgezet zitten om dit goed te plannen en uit te voeren.

Daarom geven we ongeveer 1 keer in de maand een map mee waar huiswerk in zit. Dit moeten ze plannen in hun agenda. Hierin zit zowel maakwerk als leerwerk. Na twee weken moet het weer op school zijn en dan gaan we het bespreken

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail