MAAND ARCHIEF

Groep 7

Groter, klik op de foto!

Leerkracht:

Klassenouders: Ans Weernink en Maicke Wieskamp


  Voorlopige Informatie groep 7

Enkele algemene punten:

 • Kijk voor algemene informatie bij Groepen.
 • Gym: Maandagochtend van 8.30 uur-9.20 uur gym van de vakleerkracht Thijs Aalbers.
 • Gym: Donderdagmiddag van 13.30 uur tot 14.15 uur. De leerlingen worden om 8.25 uur verwacht bij de gymzaal.

Wat kunt u verwachten in groep 7:

 • We werken met Snappet bij de vakken rekenen, taal en spelling. De leerlingen verwerken niet meer via een boek en een schrift, maar via een tablet en een schrift.
 • We nemen deel aan het vogelproject van het IVN, we doen mee aan het Anne Frankproject waarbij onze leerlingen een bezoek brengen aan de katholieke kerk, de synagoge en de moskee, we nemen deel aan het dode-hoek-project en medewerkers van bureau Halt komen in de klas een presentatie geven over jeugdcriminaliteit.
 • Verder kunnen de kinderen hun sportieve talenten laten zien tijdens de sportdag, het basketbal-, voetbal- en handbaltoernooi.
 • Voor de begeleiding van bovenstaande activiteiten doen we graag een beroep op uw hulp.
 • In groep 7 verkopen de kinderen kinderpostzegels.
 • Aan het einde van het schooljaar krijgt u samen met uw kind een pré-advies gesprek over het vervolgonderwijs.
 • Wij besteden dit schooljaar extra aandacht aan verkeer, omdat de leerlingen gaan deelnemen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.
 • In groep 7 krijgen de leerlingen voor het eerst te maken met studerend lezen. Hierbij leren de leerlingen om stukken tekst te bestuderen en daarna samen te vatten. Dit komt hen ten goede bij leren van de toetsen.
 • Na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen informatie over het maken van een boekbespreking en een spreekbeurt. We maken hiermee een gezamenlijke start op school, waarna de leerlingen thuis verder kunnen werken aan deze projecten.

Het is fijn wanneer ouders hun kind(eren) ondersteunen, maar zorgt u ervoor dat het wel een project van uw zoon/dochter blijft?

Toetsen

Om leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling nemen we o.a. cito-toetsen af. Deze toetsen geven ons informatie over de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf en van het landelijk gemiddelde.

We nemen ook toetsen toetsen af van de wereld oriënterende vakken (topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). De toetsen worden een week van tevoren opgegeven, zodat kinderen voldoende tijd hebben om de toets thuis te leren. de kinderen krijgen in hun huiswerkmap een stappenplan mee en een samenvatting van de les die getoetst gaat worden.

Op deze manier bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs, waar ze ook huiswerk mee krijgen. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Thuis oefenen

Naast lezen en automatisen van tafels en deeltafels, kunnen de kinderen ook op onderstaande sites spelenderwijs schoolwerk ‘oefenen’.

 • spellingoefenen.nl er worden wekelijks nieuwe woorden toegevoegd, die de leerlingen ook op school aangeboden krijgen. De leerlingen hebben allemaal de gebruikersnaam en het wachtwoord van het schoolaccount.
 • topomania.net een site waarop topografie geoefend kan worden.
 • Samen met uw kind kijken naar en praten over ‘Het jeugdjournaal’ en ‘Klokhuis’, leert kinderen kritisch te luisteren, na te denken over dat wat gezegd en gezien is. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en hun algemene kennis. .

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail