MAAND ARCHIEF

Groep 6

Groter, klik op de foto!

Leerkrachten:

Klassenouders: Paméla Bakker en Jolanda Vossebeld


Kerstmusical


 Informatie over groep 6

 Enkele algemene punten:

 • Kijk ook voor algemene zaken bij Groepen.
 • Gym: Maandagmiddag van 12.45 uur-13.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-14.15 uur.

Wat kunt u verwachten in groep 6:

 • We werken met Snappet bij de vakken rekenen, taal en soms spelling. De leerlingen verwerken niet meer via een boek en een schrift, maar via een tablet en een schrift.
 • In het begin van het schooljaar starten we schoolbreed met een project: De Gouden Weken. Deze weken staan in het teken van vriendschap, iedereen hoort erbij.
 • Ook gaat groep 6 deelnemen aan het project Zien en Doen aan het begin van het schooljaar. Dit betreft een kunstproject.
 • Het grootste project voor heel groep 6 is: de Kerstmusical: Bij ons op school is het de gewoonte dat de leerlingen van groep 6 elk jaar een kerstmusical opvoeren. In de maand oktober maken we hier een start mee. Er wordt tijdens de schooluren gerepeteerd. Natuurlijk zullen we de oefentijden zo gunstig mogelijk proberen in te passen in ons onderwijsprogramma. Soms komt het wel voor dat andere vakken, zoals gym of creatief hierdoor vervallen. Te zijner tijd zullen we u hierbij vragen om uw hulp. We hopen er samen een mooie musical van te maken!
 • Daarnaast nemen de leerlingen deel aan het natuurproject bij het Grintenbos: de waterproeven.
 • Voor de begeleiding van bovenstaande activiteiten doen we graag een beroep op uw hulp.
 • Na de kerstvakantie ontvangen de leerlingen informatie over het maken van een spreekbeurt. Na de uitleg op school mogen leerlingen thuis verder werken aan de spreekbeurt.

Het is fijn wanneer ouders hun kind(eren) ondersteunen, maar zorgt u ervoor dat het wel een spreekbeurt van uw zoon/dochter blijft?

Toetsen

Om leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling nemen we o.a. cito-toetsen af. Deze toetsen geven ons informatie over de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf en van het landelijk gemiddelde.

We nemen ook toetsen toetsen af van de wereld oriënterende vakken (topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). De toetsen worden een week van tevoren opgegeven, zodat kinderen voldoende tijd hebben om de toets thuis te leren. de kinderen krijgen in hun huiswerkmap een stappenplan mee en een samenvatting van de les die getoetst gaat worden.

Op deze manier bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs, waar ze ook huiswerk mee krijgen. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Thuis oefenen

Naast lezen en automatiseren van tafels en deeltafels, kunnen de kinderen ook op onderstaande sites spelenderwijs schoolwerk ‘oefenen’.

 • spellingoefenen.nl er worden wekelijks nieuwe woorden toegevoegd, die de leerlingen ook op school aangeboden krijgen. De leerlingen hebben allemaal de gebruikersnaam en het wachtwoord van het schoolaccount.
 • topomania.net een site waarop topografie geoefend kan worden.
 • Samen met uw kind kijken naar en praten over ‘Het jeugdjournaal’ en ‘Klokhuis’, leert kinderen kritisch te luisteren, na te denken over dat wat gezegd en gezien is. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en hun algemene kennis.

 

 

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail