MAAND ARCHIEF

Groep 5

Groter, klik op de foto!

Leerkrachten:

Klassenouder: Rianne Wijlens en Kim ten Breteler


Voorlopige Informatie over groep 5

 Enkele algemene punten:

 • Kijk ook voor algemene zaken bij Groepen.
 • Gym: Maandagochtend van 9.20 uur – 10.00 uur gym van de vakleerkracht Thijs Aalbers.
 • Gym: Woensdagmiddag van 12.45 uur tot 13.30 uur.

Wat kunt u verwachten in groep 5:

 • In het begin van het schooljaar starten we schoolbreed met een project: De Gouden Weken. Deze weken staan in het teken van vriendschap, iedereen hoort erbij.
 • Net als in groep 4 maken wij in groep 5 gebruik van de methode Station Zuid voor technisch lezen. Naast deze methode voor technisch lezen gaan de kinderen in groep 5 ook wekelijks aan het werk met begrijpend lezen van verschillende teksten. Hiervoor gebruiken wij Nieuwsbegrip, maar ook de teksten die we lezen voor Station Zuid, taal en de wereldoriëntatie vakken worden gekoppeld aan begrijpend lezen. Het is van belang dat de kinderen snappen wat ze lezen en op die manier informatie verkrijgen om opdrachten te kunnen uitvoeren. Voor een goede leesontwikkeling is het belangrijk om thuis te blijven oefenen met lezen, zodat de kinderen in groep 5 de teksten van wereldoriëntatievakken vlot kunnen lezen. Het is fijn dat de kinderen op allerlei momenten kennismaken met verschillende soorten teksten. Denkt u aan een recept, een krantenartikel of een gedicht.
 • Vanaf groep 3 rekenen we uit de methode ‘de Wereld in Getallen’. In groep 4 hebben de kinderen gewerkt aan het  automatiseren van de sommen tot 10 en tot 20. Automatiseren betekent dat de kinderen vlot de plus- en minsommen tot 10 en tot 20 kunnen uitrekenen. Dat is nodig voor een volgende stap in het rekenproces. In groep 5 leren de kinderen rekenen tot 1000, rekenen met geld, klokkijken en meten en wegen. Ook maken we kennis met grote keersommen en de deelsommen.. We hebben als doel dat de kinderen aan het eind van het schooljaar de tafels van 1 t/m 10 hebben geautomatiseerd. Dat betekent dat de kinderen deze tafels vlot kunnen opnoemen. Dat is van groot belang voor de voorbereiding op het rekenproces in groep 6.
 • In groep 5 nemen wij deel aan de volgende projecten: schrijversbezoek, vanuit IVN “Waterdiertjes” en een cultureel project dat gaat over Haaksbergen of Twente. .
 • Voor de begeleiding van bovenstaande activiteiten doen we graag een beroep op uw hulp.
 • Na de herfstvakantie ontvangen de leerlingen informatie over het maken van een spreekbeurt. We maken hiermee een gezamenlijke start op school, waarna de leerlingen thuis verder kunnen werken aan dit project.
 • Het is fijn wanneer ouders hun kind(eren) ondersteunen, maar zorgt u ervoor dat het wel een project van uw zoon/dochter blijft?

Toetsen

Om leerlingen te kunnen volgen in hun ontwikkeling nemen we o.a. cito-toetsen af. Deze toetsen geven ons informatie over de ontwikkeling van een kind ten opzichte van zichzelf en van het landelijk gemiddelde.

We nemen ook toetsen toetsen af van de wereld oriënterende vakken (topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur). De toetsen worden een week van tevoren opgegeven, zodat kinderen voldoende tijd hebben om de toets thuis te leren. de kinderen krijgen in hun huiswerkmap een stappenplan mee en een samenvatting van de les die getoetst gaat worden.

Op deze manier bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs, waar ze ook huiswerk mee krijgen. De resultaten van de toetsen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken.

Thuis oefenen

Naast lezen en automatisen van tafels en deeltafels, kunnen de kinderen ook op onderstaande sites spelenderwijs schoolwerk ‘oefenen’.

 • onlineklas.nl -> ballonnenspel. Dit is een mooi spel waarbij de kinderen de tafels kunnen automatiseren. De kinderen kunnen zelf kiezen welke tafel (s) ze willen oefenen. Eerst komen de sommen langzaam in beeld. Hoe meer antwoorden goed, hoe sneller de ballonnen aangeklikt moeten worden. Op die manier zit er een natuurlijke opbouw in moeilijkheid.
 • spellingoefenen.nl er worden wekelijks nieuwe woorden toegevoegd, die de leerlingen ook op school aangeboden krijgen. De leerlingen hebben allemaal de gebruikersnaam en het wachtwoord van het schoolaccount.
 • topomania.net een site waarop topografie geoefend kan worden.
 • Samen met uw kind kijken naar en praten over ‘Het jeugdjournaal’ en ‘Klokhuis’, leert kinderen kritisch te luisteren, na te denken over dat wat gezegd en gezien is. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en hun algemene kennis. .

 

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail