MAAND ARCHIEF

Groep 4

Groter, klik op de foto!

Leerkracht:

Klassenouders: Marjolein Uitslag en Jolanda Vossebeld-Mink

 


 

Voorlopige Informatie over groep 4

Enkele algemene punten:

  • Kijk ook bij Groepen.
  • Iedere dinsdagmiddag hebben we van 12.45 uur tot 14.15 uur gym. We vertrekken samen van school. De kinderen kunnen om 14.15 uur bij de gymzaal worden opgehaald of lopen met juf mee naar school.

Wat kunt u verwachten in groep 4:

  • Vanaf groep 4 krijgen de kinderen taal uit de methode ‘Taalactief 4’. Onder taal valt: spelling (het goed schrijven van de woorden en het leren van spellingsregels). Een aantal andere onderdelen zijn: woordenschat, schrijven van teksten, luisteren, spreken en taalbeschouwing.
  • Vanaf groep 3 rekenen we uit de methode ‘de Wereld in Getallen’. We gaan verder met het automatiseren van de sommen tot 10 en tot 20. Automatiseren betekent dat de kinderen vlot de plus- en minsommen tot 10 en tot 20 kunnen uitrekenen. Dat is nodig voor een volgende stap in het rekenproces. In groep 4 leren de kinderen rekenen tot 100, rekenen met geld, klokkijken en meten en wegen. Ook maken we kennis met de tafelsommen. We hebben als doel dat de kinderen aan het eind van het schooljaar de tafels van 1 t/m 5 en van 10 hebben geautomatiseerd. Dat betekent dat de kinderen deze tafels vlot kunnen opnoemen. Dat is van groot belang voor de voorbereiding op het rekenproces in groep 5.
  • Vanaf groep 4 krijgen de kinderen technisch lezen uit de methode Station Zuid. De kinderen werken in een werkboek, een roetsjboek met woordrijen en zinnen en een leesboek met teksten. Aan het begin van het schooljaar gaan we op woensdag en vrijdagochtend van 08.30 tot 09.00 uur duolezen -> u bent van harte welkom om mee te lezen met de kinderen.

Voor een goede leesontwikkeling is het belangrijk om thuis te blijven oefenen met lezen, zodat de kinderen in groep 5 de teksten van wereldoriëntatievakken vlot kunnen lezen.

  • Later dit schooljaar leggen we de nadruk op het begrijpen van de gelezen teksten en staat het vak begrijpend lezen op het programma. We gebruiken o.a. teksten van nieuwsbegrip.
  • De kinderen van groep 4 leren alle hoofdletters te schrijven. Later in het schooljaar leren ze te schrijven met een vulpen.
  • Het kan voorkomen dat niet al het werk door de leerkracht wordt nagekeken. We vinden het belangrijker om het werk met de kinderen te bespreken, zodat ze zich meer bewust worden van de dingen die goed en minder goed zijn gegaan.
  • Kinderen uit groep 4 kunnen deelnemen aan de 1e Heilige Communie. Opgave en deelname gaat via de St. Franciscus van Assisië-Parochie Haaksbergen. Zodra er informatie bekend is, wordt dat met u gedeeld in de nieuwsbrief van school.

Thuis oefenen:

Naast lezen en het automatiseren van de sommen tot 10, tot 20 en de tafels van 1 t/m 5 en 10, kunnen de kinderen ook op onderstaande sites spelenderwijs schoolwerk ‘oefenen’.

www.spelletjesplein.nl/rekenen-tot-20; www.rekenspelletjes.nl

www.leestrainer.nl; www.avi-lezen.nl; www.redactiesommen.nl

www.schoolbordportaal.nl; www.leerspellen.nl; www.leesletters.nl

  • Samen met uw kind kijken naar en praten over ‘Het jeugdjournaal’ en ‘Klokhuis’, leert kinderen kritisch te luisteren, na te denken over dat wat gezegd en gezien is. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en hun algemene kennis.

 

 

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail