MAAND ARCHIEF

Groep 3a

Groter, klik op de foto!

Leerkrachten:

Klassenouders: Marloes Peters en Veronique Kuipers


Voorlopige Informatie over groep 3

Enkele algemene punten:

 • Kijk ook voor algemene informatie bij Groepen..
 • Maandagochtend hebben we gym van de vakleerkracht Thijs Aalbers (10.10 – 11.50 uur). We vragen U om Uw kind op deze dag gemakkelijke kleding aan te doen.

Wat kunt u verwachten in groep 3:

Lezen

 • In groep 3 leren de kinderen lezen volgens de methode “lijn 3”. Met “lijn 3” maken de kinderen een jaar lang een bijzondere bus reis door leesstad. Een interessante en avontuurlijke stad waar ze leren lezen De bus stopt bij 12 haltes (twaalf thema’s) waar de kinderen van alles ontdekken en leren over het thema.In lijn 3 staat bij het lezen niet het woord maar de letter centraal. Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen. Elk thema duurt 3 weken. In elk thema komen 8 leerdomeinen aan bod:
  • lezen
  • spelling
  • woordenschat
  • mondelinge communicatie
  • begrijpend luisteren
  • stellen
  • leesbevordering
  • wereldoriëntatie
 • Aan het eind van elk thema is een toetsmoment schriftelijk en mondeling waar de kinderen kunnen laten horen wat ze al kunnen lezen. Aan de hand van deze toetsen en onze eigen observaties delen we de kinderen in op niveaugroepen. Na 3 thema’s is er een groter toetsmoment. (herfst-, winter-, lente- en eindsignalering).
 • De kinderen oefenen het geleerde in werkboeken, maar ook d.m.v. leesspellen en op de computer.
 • Vanaf eind januari gaan we nog extra oefenen om het leestempo te verhogen. We gaan dan in tweetallen met een ouder lezen (duolezen). U bent dan van harte welkom om mee te lezen met de kinderen (Elke ochtend 8:30-9:00).

Schrijven

 • In groep 3 leren de kinderen schrijven volgens de methode “klinkers”. Hierbij leren de kinderen al snel aan elkaar en tussen de lijnen te schrijven. Deze letters worden ondersteund door een computerprogramma.

Rekenen

 • Vanaf groep 3 rekenen we met de methode “de Wereld in Getallen”. De kinderen leren tellen tot de 100, maar ook terugtellen en tellen in sprongen van 5, van 10, van 3 etc.
 • DE kinderen leren ook splitsen bijvoorbeeld 10 is 2 en 8 maar ook 3 en 7 etc.
 • Ook worden in groep 3 plus en min sommen gemaakt to 10 en later tot 20.
 • Dit alles gaan we eerste oefenen en daarna automatiseren. Dit betekent dat de kinderen de antwoorden vlot op kunnen noemen. Dit automatiseren is van groot belang voor de voorbereiding op het rekenproces in groep 4.

Thuis oefenen:

Naast lezen en het automatiseren van de sommen tot 10, tot 20 kunnen de kinderen ook op onderstaande sites spelenderwijs schoolwerk ‘oefenen’.

www.spelletjesplein.nl/rekenen-tot-20; www.rekenspelletjes.nl

www.leestrainer.nl; www.avi-lezen.nl; www.redactiesommen.nl

www.schoolbordportaal.nl; www.leerspellen.nl; www.leesletters.nl

 • Samen met uw kind kijken naar en praten over ‘Het jeugdjournaal’ en ‘Klokhuis’, leert kinderen kritisch te luisteren, na te denken over dat wat gezegd en gezien is. Zo vergroten kinderen hun woordenschat en hun algemene kennis. .

 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail