MAAND ARCHIEF

Groepen

Informatie voor alle groepen.

Enkele algemene punten:

 • Om 8.25 uur gaat de bel, om 8.30 uur starten we met ons programma.
 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein.
 • Kinderen die jarig zijn mogen trakteren. Dit graag in overleg met de leerkracht.
 • Praktische zaken mag u melden via de mail of via een briefje. Bijvoorbeeld ziek melden (het liefst voor 8.15 uur), een bezoek aan huisarts, tandarts, etc.

Samen werken aan samenwerken!

Wanneer er iets speelt tussen leerlingen onderling of tussen de leerling en de leerkracht, proberen we dit zoveel mogelijk op school op te lossen. Soms is het van belang om contact op te nemen met u.

We willen u vriendelijk verzoeken om de mail alleen te gebruiken voor het maken van afspraken met de leerkracht en melden van afspraken van uw kant. Als het gaat om klachten of ontevredenheid, willen we U vragen een afspraak te maken, zodat we met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Gesprekken:

Alle gesprekken die dit schooljaar plaatsvinden, worden direct na schooltijd in gepland. De intekenlijsten, waarop u een voorkeurstijd kunt aangeven, liggen ongeveer twee weken voordat de gesprekken plaatsvinden in de hal. U wordt hierop geattendeerd in de nieuwsbrief.

Gesprekken vinden plaats in de volgende periodes:

 • September: De kennismakingsgesprekken met ouder en kind. We verwachten alle kinderen met hun ouder(s)/verzorgers.
 • November: Voortgangsgesprek: U bent welkom voor een gesprek samen met uw kind.
 • Februari: We gaan met de ouders in gesprek over het welbevinden, het rapport en de cito gegevens.
 • Juni/Juli: Aan het einde van het schooljaar bent u welkom, samen met uw kind, voor een afsluitend gesprek met de leerkracht. Kom even na schooltijd bij de leerkracht om hier een afspraak voor in te plannen.

Het komt voor dat de leerkracht naast de geplande gesprekken nog een extra gesprek met u wil. Hiervoor zal zij u uitnodigen. Wilt u de leerkracht spreken, dan vragen wij u hiervoor (het liefst via de mail) een afspraak te maken. Voor schooltijd willen we graag onze tijd besteden aan de voorbereiding van de dag en vanaf 8.25 uur willen we onze aandacht richten op het ontvangen van de kinderen.

Rots en Water

Het vergroten van de sociale competentie van leerlingen staat bij ons hoog op de agenda. Wij streven ernaar om onze leerlingen een goede ‘sociale bagage’ mee te geven als basis voor deelname in de maatschappij. Om deze sociale competentie te bevorderen besteden wij aandacht aan thema’s uit het Rots en Water programma.

Het Rots en Waterprogramma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en

op het vermogen om samen te spelen, te werken en te leven in een snel veranderende samenleving.

De drie basiselementen waar we spelenderwijs aan gaan werken zijn:

 1. Gronden: sterk staan
 2. Centreren: adembeheersing
 3. Focussen: aandacht richten en vasthouden
Rots:

Ik kom voor mezelf op

Ik kan mezelf beschermen

Ik weet welke weg ik kan gaan

Water:

Ik ben een vriend

Ik heb de ander nodig

Ik leef samen