MAAND ARCHIEF

Info Coronavirus

Update coronavirus 25 september 2020

Beste ouders, verzorgers van kindcentrum de Holthuizen,

We merken dat u ook na de vakantie de richtlijnen die door de overheid zijn aangegeven, m.b.t. de coronamaatregelen goed blijft naleven. Daar zijn we blij mee. Door samen alert te zijn beschermen we onszelf, maar ook elkaar.

Met de beslisboom (zie hieronder) hopen we u te kunnen ondersteunen bij de beslissing of uw kind wel of niet naar de peuteropvang, naar school en naar de BSO mag, wanneer het milde klachten heeft. Deze beslisboom is opgesteld door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in samenwerking met AJN (Jeugdartsen Nederland) en het RIVM.

Beslisboom neusverkouden 0 jaar t/m groep 8


Update coronavirus 14 augustus 2020

Hier leest u de brief van ons bestuur over de start van het nieuwe schooljaar.


Update  coronavirus 20 mei 2020

Hier kunt u de brief van het bestuur lezen over de herstart van de scholen op 8 juni aanstaande.


Update  coronavirus 8 mei 2020

Hier leest u de brief die de stichting Keender aan de ouders heeft gestuurd over wat er van  ouders, kinderen en personeel verwacht wordt bij het schoolbegin op 11 mei. Lees hem hier.


Update  coranavirus 22 april 2020

Brief Stichting Keender aan ouders betreffende herstart  school op 11 mei 2020. Klik hier.


 

CONTACT

Basisschool Holthuizen
Holthuizerstraat 12
7482 ET Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 39 93
Verstuur mail