MAAND ARCHIEF

Web Master

Nieuwsbrief 20 is uit en Notulen MR januari 2021 geplaatst

Op de website zijn Nieuwsbrief 20 (klik hier) en de notulen van de Medezeggenschapsraad van januari 2021 geplaatst (klik hier).


 

Aanvulling gezamenlijke nieuwsbrief 2

Op de site , onder Fusie/  Nieuwsbrieven, zijn de vertalingen (Engels en Arabisch) van de gezamenlijke nieuwsbrief nr. 2 geplaatst.


 

Nieuwsbrief 19 is verschenen en de fusie nieuwsbrief 3

Op de website is de nieuwsbrief 19 van de Holthuizen geplaatst ( klik hier) en de fusie nieuwsbrief 3 van Holthuizen en Ariëns (klik hier)


.

Nieuwsbrief 18 is uit

Nieuwsbrief 18 is verschenen. U leest hem hier.

Onder Fusie/ Nieuwsbrieven, zijn de vertalingen (Engels en Arabisch) van de gezamenlijke nieuwsbrief nr. 2 geplaatst.


 

Fusie informatie.

Op de website zijn 2 artikelen geplaatst met betrekking tot de fusie. U treft de gezamenlijke nieuwsbrief hier aan en het verslag van de info bijeenkomst van 28 januari j.l leest u hier.


 

Nieuwsbrief 16 online.

Nieuwsbrief nr . 16 staat op de site. U leest hem hier.


 

Herstart scholen 8 februari

Op de website zijn de brieven t.a.v. de herstart scholen op 8 februari geplaatst. Hier leest u de brief van Keender en hier die van school.

De nieuwe versie van de beslisboom voor 0 tot 13 jaar bekijkt u hier.


 

Plan van aanpak fusie Holthuizen/Ariëns

De hele gang van zaken over de op handen zijnde fusie kunt u in dit schrijven lezen. Klik hier.


 

Nieuwsbrief 15 is uit

Nieuwsbrief 15 is verschenen, u leest hem hier.


 

Notulen MR december 2020 toegevoegd

De notulen van de medezeggenschapsvergadering van 7 december 2020 zijn op de site geplaatst. U leest ze hier.